Sanctioned users

All sanctions Banned Kicked Muted

Tên dùng Room Sanction type Sanction start Sanction end Sanction by  
M moto808 All rooms Ban Never Chí Tôn Chí Tôn
M Massage như thường Đàm Đạo Ban Never Modmoi Modmoi
0903810809 0903810809 All rooms Ban Never Modmoi Modmoi
Top Bottom