bảo bình billiards club

  1. CLB Bida Bảo Bình

    Bida CLB Bida Bảo Bình - Bảo Bình Billiards Club

    Bạn đến với bộ môn bida qua thể loại nào? Là Carom hay Pool? Tất cả đều có đầy đủ tại CLB Bida Bảo Bình - Bảo Bình Billiards Club với 45 bàn đa dạng các thể loại đã và đang phổ biến hiện nay. Bảo Bình Billiards Club với quy mô 45 bàn bao gồm các thể loại Pool - Carom - Snooker là địa điểm BID...
Top Bottom