bình hưng

Bình Hưng Hòa là một phường thuộc quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Trên địa bàn phường có nghĩa trang Bình Hưng Hòa là nghĩa trang lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom