bình tân

Bình Tấn là một xã thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
Thành lập ngày 17 tháng 3 năm 1987. được tách ra từ toàn bộ diện tích ấp Bình Tấn, xã Bình Thành và một phần của xã Tân Mỹ.
Xã Bình Tấn có 4.300 hécta diện tích tự nhiên với 3.230 người.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom