bình trị đông

Bình Trị Đông là một phường thuộc quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom