cặp vợ chồng

Croatia công nhận kết hợp dân sự (tiếng Croatia: životno partnerstvo) cho các cặp cùng giới thông qua Đạo luật hợp tác cuộc sống, làm cho các cặp cùng giới bằng với các cặp vợ chồng trong mọi thứ trừ việc nhận con nuôi. Tuy nhiên, Đạo luật không cung cấp cho các cặp vợ chồng một tổ chức tương tự như việc nhận con nuôi được gọi là giám hộ đối tác. Đạo luật cũng công nhận và định nghĩa các mối quan hệ đồng tính chưa đăng ký là bạn đời không chính thức, do đó làm cho họ ngang bằng với quan hệ đối tác đã đăng ký sau khi họ sống thử tối thiểu 3 năm. Croatia lần đầu tiên công nhận các cặp cùng giới vào năm 2003 thông qua luật về các hiệp hội cùng giới chưa đăng ký được thay thế bằng Đạo luật Đối tác Cuộc sống. Quốc hội Croatia đã thông qua luật mới vào ngày 15 tháng 7 năm 2014, có hiệu lực trong hai giai đoạn (ngày 5 tháng 8 năm 2014 và ngày 1 tháng 9 năm 2014). Kể từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2013, Hiến pháp Croatia đã giới hạn hôn nhân với các cặp đôi khác giới.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom