guarding vision

  1. Bạch Tự Tại

    Hướng dẫn Hình ảnh camera phòng ngủ được rao bán trên mạng từ đâu mà ra?

    Khai thác những hệ thống camera để mật khẩu mặc định, không cập nhật phần mềm vá lỗi, kẻ xấu dễ dàng tiếp cận nhiều hình ảnh nhạy cảm rồi rao bán trên mạng. Clip nhạy cảm từ camera an ninh bị rò rỉ, chia sẻ công khai trong các nhóm nhắn tin. Gần đây, dữ liệu camera an ninh của nhiều...
Top Bottom