huỳnh uy dũng

  1. Bạch Tự Tại

    Báo Lá Cải Bà Nguyễn Phương Hằng rút yêu cầu đòi bà Hàn Ni bồi thường 500 tỷ đồng

    Theo kết luận điều tra bổ sung, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng không còn yêu cầu bà Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ bồi thường 500 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi) và luật sư Trần Văn Sỹ (66 tuổi) về hành vi Lợi dụng các...
Top Bottom