hypercar

  1. Hoàng Dược Sư

    Tư Vấn Chiếc Aston Martin Valkyrie Spider đầu tiên có giá hơn 4 triệu USD

    Mẫu hypercar mui trần Aston Martin Valkyrie Spider đầu tiên trên thế giới vừa được bàn giao cho một khách hàng trung thành với thương hiệu. Sau gần 2 năm rưỡi kể từ thời điểm ra mắt, chiếc Aston Martin Valkyrie Spider đầu tiên trên thế giới vừa được bàn giao cho một khách hàng VIP tại Anh Quốc...
Top Bottom