karaoke & massage thiên đường kim

  1. M

    Giới Thiệu Checker ⚜️KARAOKE & MASSAGE⚜️ 🔱THIÊN ĐƯỜNG KIM🔱

    KARAOKE & MASSAGE THIÊN ĐƯỜNG KIM Chương trình khuyến mãi: Hát từ 2tiếng trở lên được giảm 1tiếng Massage : - khách đi nhóm 4-5ng khuyến mãi 1vé: 4vé tính 3vé, 5vé tính 4vé.. - nhóm 6ng KM 1vé tính 5vé tặng + 1vé mời - Miến phí mì trứng và suối lạnh Em út nóng bỏng, nhiệt tình, trẻ đẹp 18 20...
Top Bottom