mabae tap&bar

  1. MA BAE - Tap&Bar

    Bar - Club Mabae - Tap&bar quán cocktail bar nhỏ ở góc phố quen, nơi kết nối của những tâm hồn

    24 hours in a day, 24 beers in a case. Coincidence? ———————————————————— MaBae Tap&Bar Reservation : 090 132 3439 Address: 86 Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Tân Phú, HCM Openning Hour: 6pm to 0am (off on tuesday) 24 giờ trong một ngày, 24 chai bia trong một thùng. Trùng hợp? ————————————————————...
Top Bottom