massage diem quynh

  1. bajme

    Checker Massage Diễm Quỳnh Hồng Ngự

    Chào các bác! Lần đầu tiên em viết report! Có gì sai sót mong các bác bỏ qua! Tôi văn dở nên viết report nhanh thôi. Tình hình là có chuyến công tác tại Hồng ngự, sau Khi đi thì tóm tắt như sau: Có hai quán Diễm Quỳnh và Diễm Hương gần nhau, Tôi đi diễm Quỳnh cơ sở vật chất tạm được. Tới nơi...
Top Bottom