massage riverside bạc liêu

  1. L

    Checker Lần đầu ghé Massage Riverside Bạc Liêu

    Mấy hôm trước ghé Bạc liêu làm vài lon bia vào có hứng nên vác súng đi dạo. Mới vào nhìn thấy tưởng đóng cửa, mình đi lúc 12h30 nhưng chạy vào luôn thì biết là còn. Vào thì hỏi phần vé thì được giới thiệu nhiều loại. Mình hỏi còn gói loại nào khác ko thì đc giới thiệu còn gói 700k có massage...
Top Bottom