mẹo vặt

Thuật ngữ tiếng Anh: life hack, hay theo tiếng Việt mẹo vặt (tip), trò khéo léo (trick), đường tắt (shortcut) là những cách thức, kỹ năng sáng tạo (creative), khôn ngoan (wise) được nghĩ ra để đơn giản hóa (simplify), rút ngắn (shorten) hoặc giải quyết một cách hiệu quả (effective) hơn nhằm đạt năng suất (productivity), hiệu suất (efficiency) hơn trong những công việc, vấn đề từ dễ đến khó trên suốt đường đời giúp cuộc sống trở nên dễ dàng, thú vị hơn.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom