miễn nhiệm

  1. Bạch Tự Tại

    Báo Lá Cải Vietnam Airlines miễn nhiệm Phó tổng giám đốc có thâm niên 35 năm

    Ông Trịnh Ngọc Thành là nhân sự gắn bó với Vietnam Airlines từ năm 1988 và sẽ rời vị trí lãnh đạo hãng bay này kể từ ngày 28/12. Ông Trịnh Ngọc Thành đã làm việc ở Vietnam Airlines từ năm 1988. Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines vừa ban hành nghị...
Top Bottom