minh râu

Minh Tơ (1922-1984), tên khai sinh là Nguyễn Văn Tơ là một kép hát nổi danh của Sài Gòn – Gia Định từ đầu thế kỷ 20. Ông sinh tại làng An Ngãi – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông đến với nghệ thuật cải lương và gắn bó với gánh hát Vĩnh Xuân của cha ông, Nguyễn Văn Thắng, tức Bầu Thắng (1895-1939)

View More On Wikipedia.org
Top Bottom