nguyễn văn nghỉ

Nguyễn Văn Nghi (1905–1942), thường gọi Ba Nghi, là một nhà cách mạng Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom