phố mới

Phố Mới là một phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom