sang quán

  1. C

    Gò Vấp Cần Sang Quán Massage - Gò Vấp

    Chủ Cần Sang Quán massage Do công việc về quê không có thời gian quản lý => Phòng Ốc mới decorate sạch sẽ mới ! => Bao gồm 11 phòng Làm và 1 phòng KTV => Hợp đồng còn hơn 5 năm Giá sang có luôn cọc => Lượng khách có sẵn KTV ở lại quán A/E có thiện chí sang hã nhắn tin , hoặc gọi trực tiếp...
Top Bottom