tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông là những sự va chạm, va quẹt, đâm va gây thương tích hoặc gây nguy hiểm xảy ra khi một phương tiện va chạm với một phương tiện khác, người đi bộ, động vật, mảnh vỡ đường hoặc vật cản khác, như cây, cột điện hoặc tòa nhà. Tai nạn giao thông thường dẫn đến thương tích, tử vong và thiệt hại tài sản.
Một số yếu tố dẫn đến nguy cơ va chạm, bao gồm thiết kế xe, tốc độ vận hành, thiết kế đường, môi trường đường và kỹ năng lái xe, suy yếu do rượu hoặc ma túy, và hành vi, đáng chú ý là lái xe, chạy quá tốc độ và đua xe trên đường phố. Trên toàn thế giới, tai nạn giao thông dẫn đến tử vong và tàn tật cũng như chi phí tài chính cho cả xã hội và các cá nhân liên quan.
Trong năm 2013, có 54 triệu người trên toàn thế giới bị chấn thương do tai nạn giao thông. Điều này dẫn đến 1,4 triệu ca tử vong trong năm 2013, tăng từ 1,1 triệu ca tử vong vào năm 1990. Khoảng 68.000 trong số này xảy ra ở trẻ em dưới năm tuổi. Hầu như tất cả các quốc gia thu nhập cao đều có tỷ lệ tử vong giảm, trong khi phần lớn các quốc gia thu nhập thấp có tỷ lệ tử vong tăng do va chạm giao thông. Các quốc gia có thu nhập trung bình có tỷ lệ cao nhất với 20 người chết trên 100.000 dân, chiếm 80% tổng số trường hợp tử vong trên đường với 52% tổng số phương tiện. Trong khi tỷ lệ tử vong ở Châu Phi là cao nhất (24,1 trên 100.000 dân), tỷ lệ thấp nhất là ở Châu Âu (10,3 trên 100.000 dân).

View More On Wikipedia.org
Top Bottom