tân sơn nhì

Tân Sơn Nhì là một phường thuộc quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom