thu ngân

Một nhân viên thu ngân bán lẻ hoặc đơn giản là một nhân viên thu ngân là người xử lý máy tính tiền tại nhiều địa điểm khác nhau như điểm bán hàng trong một cửa hàng bán lẻ. Việc sử dụng phổ biến nhất của chức danh là trong ngành bán lẻ, nhưng chức danh công việc này cũng được sử dụng trong bối cảnh kế toán cho người chịu trách nhiệm nhận và giải ngân tiền hoặc trong ngân hàng chi nhánh tại Vương quốc Anh cho công việc được biết đến ở Hoa Kỳ như một giao dịch viên ngân hàng.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom