tiem cafe trieu

  1. T

    Tiệm Coffee Tiệm Cafe Triệu - 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐜𝐚𝐟𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧 𝐱𝐮̛𝐚 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐭𝐚̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̉ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥

    | 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 | - 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐜𝐚𝐟𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧 𝐱𝐮̛𝐚 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐭𝐚̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̉ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥. Quán có hai mặt tiền nằm trên trục đường Nguyễn Xí và Lương Ngọc Quyến, Bình Thạnh. Đặc biệt, quán nằm ngay đường tàu hoả, nên sẽ nhìn ngắm được đoàn tàu chạy ngang ở khoảng cách rất gần cực...
Top Bottom