tiệm nướng lời của gió đà lạt

  1. T

    Nhà Hàng Tiệm Nướng Lời Của Gió - Khu Xóm Lèo, Đà Lạt

    𝐀̆𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐧 Xóm Lèo là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất nhì Đà Lạt, nơi thấy được khoảnh khắc đỏ rực khi mặt trời lặn sau núi, cả lúc thung lũng lên đèn khi ánh nắng tắt đi. Tiết trời vào mùa 14-15 độ C, lạnh quéo khi...
Top Bottom