vama

Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam, tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Automobile Manufacturers Association, viết tắt VAMA, thành lập ngày 3 tháng 8 năm 2000, là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị và phi lợi nhuận, được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện của các nhà sản xuất ô tô được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam .
Văn phòng Hiệp hội đặt tại Tầng 10, tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

View More On Wikipedia.org
Top Bottom