vic

Vic-sur-Cère là một xã ở tỉnh Cantal, thuộc vùng Auvergne-Rhône-Alpes ở miền trung nước Pháp.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom