xây nhà trọn gói

Xây dựng là một quy trình thiết kế và thi công nên các cơ sở hạ tầng hoặc công trình, nhà ở. Hoạt động xây dựng khác với hoạt động sản xuất ở chỗ sản xuất tạo một lượng lớn sản phẩm với những chi tiết giống nhau, còn xây dựng nhắm tới những sản phẩm tại những địa điểm dành cho từng đối tượng khách hàng riêng biệt.Ngành xây dựng đóng góp đáng kể vào GDP của nhiều quốc gia. Tại những nước phát triển, ngành công nghiệp xây dựng đóng góp từ 6-9% Tổng sản phẩm nội địa. Chi tiêu toàn cầu cho xây dựng đã tăng từ 4 nghìn tỷ USD vào năm 2012 lên 11 nghìn tỷ USD vào năm 2022, tương đương khoảng 13% GDP toàn cầu. Chi tiêu này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 14,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030.Ngành xây dựng tuy đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế và mang lại nhiều lợi ích phi tiền tệ cho nhiều quốc gia, nhưng cũng là một trong những ngành nguy hiểm nhất. Ví dụ, năm 2019, khoảng 20% (1.061) số vụ tử vong trong các ngành công nghiệp ở Hoa Kỳ xảy ra trong lĩnh vực xây dựng.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom