zion sky lounge

  1. Zion Sky Lounge & Dining

    Bar - Club Zion Sky Lounge & Dining - Day to night, we're your urban escape

    Parties? More like invitations to enchanted realms! Festive vibes here sparkle harder than dragon scales. Open the portals, squad, let's get into this wonderful world! ➢ Reserve your spot via m.me/ZionVN or +8493 936 8286 ➢ 87A, Ham Nghi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  2. Zion Sky Lounge & Dining

    Bar - Club Quẩy thâu đêm tại Zion Sky Lounge & Dining

    Tiệc tùng? Giống như những lời mời đến những thế giới mê hoặc hơn! Không khí lễ hội ở đây lấp lánh mạnh hơn vảy rồng. Hãy mở cánh cổng, đội hình, chúng ta hãy bước vào thế giới tuyệt vời này! Đặt chỗ qua m. me/ZionVN hoặc +8493 936 8286 Địa chỉ: 87A, Ham Nghi Street, District 1, Ho Chi Minh City,
Top Bottom