Bán Bán điện thoại hỗ trợ trả góp, bảo hành 1 năm 1 đổi 1

L

longgggs

Thường Dân
Joined
26 November 2023
Bài viết
2
Reaction score
0
𝐀𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦 𝐬𝐚𝐨? 𝐁𝐨̛̉𝐢 𝐚𝐧𝐡 đ𝐚̃ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐚̆́𝐩 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐞𝐦 𝐫𝐨̂̀𝐢.
⭕️
𝐓.𝐑.𝐀̉ 𝐆.𝐎́.𝐏 - Đ𝐎̛𝐍 𝐆𝐈𝐀̉𝐍 - 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐌𝐀́𝐘 𝐍𝐆𝐀𝐘
𝐂𝐇𝐈̉ 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐂𝐂𝐂𝐃 𝐇𝐎𝐀̣̆𝐂 𝐂𝐌𝐓 - 𝐁𝐀𝐎 𝐍𝐎̛̣ 𝐗𝐀̂́𝐔
⭕️
𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐃𝐔𝐘𝐄̣̂𝐓 𝟏𝟎𝟎%
————————————————
=======================
👉
𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝟐𝟒 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧
‼️
𝐁𝐚𝐨 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝟑𝟎𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏 đ𝐨̂̉𝐢 𝟏
⛔️
𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐌𝐚́𝐲
🎁
𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏 𝐯𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏𝐭𝐫𝟐𝟎𝟎𝐤 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐦𝐮𝐚 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠
🔥
𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐨̛̉ 𝐱𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟏𝟎𝐊𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟑𝟎𝟎-𝟓𝟎𝟎𝐤
=======================
🏡
Đ𝐈̣𝐀 𝐂𝐇𝐈̉: 𝟐𝟓𝟑 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟑/𝟐 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏𝟎 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟏𝟎
📞
𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄/𝐙𝐀𝐋𝐎: 𝟎𝟗𝟑𝟑.𝟎𝟒𝟔.𝟕𝟕𝟕
⏰
𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐦𝐨̛̉ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐮̛̀ 𝟖𝐡𝟑𝟎 đ𝐞̂́𝐧 𝟐𝟏𝐡𝟑𝟎 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧
 
Top Bottom