Nhà Hàng Đón GIÁNG SINH - RINH Quà CHẤT tại Nhà hàng Tuấn Mập

Tổng hợp các nhà hàng tại việt nam
Nhà Hàng Tuấn Mập

Nhà Hàng Tuấn Mập

Thường Dân
Joined
18 December 2023
Bài viết
1
Reaction score
0
🎅
🎅
🎅
Đ𝐎́𝐍 𝐆𝐈𝐀́𝐍𝐆 𝐒𝐈𝐍𝐇 - 𝐑𝐈𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓
🎁
🎁
🎁
𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐚̂́𝐧 𝐌𝐚̣̂𝐩:
❄️
❄️
Một mùa giáng sinh nữa lại về, ông già Noel “Tuấn Mập” xin gửi đến quý thực khách những món quà “ưu đãi” siêu hot hit:
🔥
𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝟏𝟎% 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟎 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡.
🔥
𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮
🔥
𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡, 𝐚́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠
❤️
❤️
❤️
𝐶𝑜̀𝑛 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖̀ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑞𝑢𝑎̂𝑦 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛, 𝑎̂́𝑚 𝑐𝑢́𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 đ𝑜́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̀𝑎 𝐺𝑖𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑎𝑛 𝑙𝑎̀𝑛ℎ.
☃️
☃️
☃️
Đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐠𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐛𝐚̀𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐞́!
-------------
NHÀ HÀNG TUẤN MẬP
Website: nhahangtuanmap.com
Address: 31 Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, HCM
Hotline: 090 866 52 24
399808766 816601887139296 5245350115770132067 n
410709159 840349368097881 933458209411233101 n
399823862 820371830095635 5170802308498725838 n

399862600 820371876762297 3148687492438703347 n
399779442 816601927139292 3665692810275000853 n
400210319 820371860095632 6795989813683975878 n

400250883 816601960472622 2210681928856206771 n
400400417 820368500095968 3632776467414318225 n

 
Last edited by a moderator:
Top Bottom