Bán Phát triển năng lượng bền vững trong tương lai

N

ngathien

Thường Dân
Joined
9 June 2023
Bài viết
6
Reaction score
0
Phát triển năng lượng bền vững trong tương lai

Trong bối cảnh chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, năng lượng ngày càng được chú trọng.

Triển khai sáng kiến sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực xây dựng.

Thực tế đã chứng minh, năng lượng, may bien tan gia re đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đây là đầu vào quan trọng của rất nhiều ngành sản xuất và là một trong những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của hộ gia đình mua bán máy biến tần.

Hiện nay, tình trạng thiếu điện đã và đang xảy ra, gây thiệt hại cho sản xuất và khó khăn trong đời sống.

may-bien-tan.jpg


Năng lượng không tái tạo đang ngày càng cạn kiệt, nước ta từ vị trí xuất khẩu than ròng đã phải nhập khẩu để phục vụ nhu cầu năng lượng trong nước.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nhiều năng lượng sẽ làm gia tăng lượng phát thải ra môi trường, gây hiệu ứng nhà kính.

Trong những năm vừa qua, tình trạng tăng trưởng của tiêu thụ năng lượng trong các lĩnh vực như giao thông, xây dựng và nhà ở đã đặc biệt thu hút sự quan tâm.

Khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả với các nỗ lực bước đầu đã đem lại kết quả khi các tác nhân kinh tế ngày càng nhận thức tốt hơn về các vấn đề của sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Một số các ngành công nghiệp đã có nhiều tiến bộ như ngành gốm và sản xuất gạch, song trong các ngành khác như công nghiệp chế biến thực phẩm hay dệt may, thiết bị chủ yếu vẫn còn lạc hậu và tiêu hao nhiều năng lượng.

Tuy nhiên, hiện nay, việc làm này mới ở trong giai đoạn thông tin và tuyên truyền đối với các đối tượng sử dụng.

Triển khai sản xuất sạch hơn, trong đó các giải pháp tiết kiệm năng lượng là một cấu phần.

Tăng cường nghiên cứu, khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo trên cơ sở phát huy tiềm năng lớn, đa dạng về các nguồn năng lượng tái tạo: thuỷ điện nhỏ, sinh khối/năng lượng sinh học, năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt và kể cả năng lượng biển…

Chúng ta không thể tiếp tục khai thác một cách ồ ạt các nguồn tài nguyên nhiên liệu như trước kia được nữa, nhất là khi nước ta lại là nước đặc biệt chịu tác động của nguy cơ môi trường liên quan tới thay đổi khí hậu.

Do đó, chỉ trên cơ sở huy động toàn bộ các tác nhân trong mọi lĩnh vực cùng tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả, dưới hình thức này hoặc hình thức khác, mới có thể hướng được sự phát triển bền vững cho cả cộng đồng mua ban may bien tan.

Chính vì vậy, các chính sách hiệu quả năng lượng thành công nhất chính là các chính sách kết hợp phát minh đổi mới kỹ thuật, cơ cấu lại tổ chức và thay đổi hành vi.
 
Top Bottom