cskh

  1. C

    Bar - Club MANTIA LOUNGE cần tuyển số lượng Booking CSKH - CTV không giới hạn

    Thông báo tuyển dụng MANTIA LOUNGE cần tuyển số lượng Booking CSKH - CTV không giới hạn Vị trí: Booking CSKH : được hưởng lương cứng + 15% Bill theo mốc target + Thưởng Target - Được đào tạo khoá học bài bản cho người chưa có kinh nghiệm - Cơ hội Thăng tiến trong công việc cao Booking CTV...
  2. 89 Beer Club

    Tuyển dụng 89 Club cần tuyển số lượng Booking CSKH - CTV không giới hạn.

    Thông báo tuyển dụng 89 Club cần tuyển số lượng Booking CSKH - CTV không giới hạn. Vị trí: Booking CSKH : được hưởng lương cứng + 12-24% theo mốc target + Thưởng Target Được đào tạo khoá học bài bản cho người chưa có kinh nghiệm Thăng tiến trong công việc cao Booking CTV: được hưởng 20% bill...
Top Bottom