massage bạch hải đường

  1. M

    Tuyển dụng Massage Bạch Hải Đường - Tuyển Dụng

    Massage Bạch Hải Đường Tuyển Dụng Nhân Viên - 1 Lễ Tân (gặp và trao đổi công việc trực tiếp, cụ thể giờ, lương, thưởng, sẽ được đào tạo và thử việc trong vòng 1 tuần) - Nv Nữ 20ng Ưu tiên những bạn có tay nghề và làm việc trong môi trường lành mạnh, lương theo thỏa thuận Còn những bạn chưa biết...
Top Bottom