Bán Cửa hàng điện thoại di động Thưởng Mobile

C

chú bé đần

Thường Dân
Joined
29 November 2023
Bài viết
1
Reaction score
0
Cửa hàng điện thoại di động
Thưởng Mobile
---------------------------------------
👉🏻
👉🏻
👉🏻
𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑴𝒖𝒂 𝒃𝒂́𝒏 , 𝒔𝒖̛̉𝒂 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 , 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝑯𝒂̃𝒏𝒈 . …
▶️
𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 É𝐩 𝐤í𝐧𝐡 - 𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐦à𝐧 𝐡ì𝐧𝐡 - 𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐩𝐢𝐧 𝐜á𝐜 𝐥𝐨ạ𝐢 𝐂𝐡í𝐧𝐡 𝐇ã𝐧𝐠
-𝐍𝐡ậ𝐧 𝐦ở 𝐤𝐡𝐨á 𝐢𝐜𝐥𝐨𝐮𝐝 - 𝐜𝐡ạ𝐲 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐦ề𝐦 𝐜á𝐜 𝐝ò𝐧𝐠 𝐦á𝐲
👉🏻
👉🏻
𝑼𝒚 𝑻𝒊́𝒏 - 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝑳𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 - Đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐
Địa chỉ : 313 Đỗ Xuân Hợp , p phước long B tp Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh
📞
𝑺𝒅𝒕 :0984.966.881
Hoặc :0985.226.557
1701197743661
 
Top Bottom